Lifecoaching is ook een methode dat ingezet kan worden om mensen te begeleiden bij de verwerking van het verlies van een dierbare, vriend of familie of een echtscheiding.

Na een dergelijke aangrijpende situatie zijn de emoties overweldigend: onbegrip, verwarring, machteloosheid en soms boosheid, iedereen gaat hier verschillend mee om. Je kunt niet altijd zonder emoties naar je eigen situatie kijken omdat je vastzit en moeite hebt met het verlies. Anderen hebben het te druk met het regelen van alles en nog wat ingeval van een overlijden/crematie dat zij geen tijd hebben om de confrontatie aan te gaan met die emoties. Rouw dringt door tot alle gebieden van je leven en kunnen van grote invloed zijn op je relatie met jezelf en anderen.

Deelname aan de retraite kan ruimte bieden om in alle rust tijd te nemen om je gedachten en emoties op een rijtje te krijgen en te bepalen welke stappen genomen dienen te worden om te voorkomen dat je in je rouw blijft vastzitten. Een retraite voor alleen familieleden, vrienden of anders behoort ook tot de mogelijkheid.

Werkwijze
Vertrouwen, empathie, veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en oprechte interesse in de mens zijn voorwaarden voor een goed Lifecoaching gesprek. Ieder traject begint daarom ook met een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek van 1 uur. In dit gesprek bekijken we of Lifecoaching een gepaste oplossing biedt voor jouw onderzoeksvraag en hoe een te volgen traject er uit gaat zien.

Door de gesprekken die wij voeren en de oefeningen die wij doen, krijg je inzichten. Wij helpen je overzicht te creëren, waardoor je meer (in)zicht in je situatie krijgt en waar je invloed op uit kunt oefenen.
Dit doen we onder anderen door:
– het bespreken van je onderzoeksvraag en wat je uit het coachtraject wilt halen.
– het in beeld brengen wat je belet om te doen wat je graag wilt doen.
– door te verkennen, ervaren en verkrijgen van inzichten, worden persoonlijke doelen verduidelijkt. 

Tijdens het coaching traject werk je aan je doelstellingen, opdrachten en reflectie oefeningen. Het maken van een plan van aanpak met de persoonlijke doelen waaraan je gaat werken is een onderdeel van het traject.  Onze workshops hebben een interactieve en pragmatisch karakter met afwisseling tussen gesprekken en oefeningen. Reflectie over je gedachten, gevoelens en gedrag staan centraal in de begeleiding. Verschillende soorten oefeningen op basis van o.a. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en andere communicatietechnieken, visualisaties, schrijven, het maken van een moodboard, wandelen, meditatie, enz. kunnen onderdeel uitmaken van de sessies. Bij groepen zijn de thema’s afhankelijk van de deelnemers en hun vragen.  Een individueel traject duurt doorgaans 4-6 sessies met gesprekken van ca. 1,5 uur. Groepssessies kunnen een dagdeel of dag duren.